Mẫu đề nghị thẩm định giá

  • Mẫu công văn đề nghị Thẩm định giá

    TÊN ĐƠN VỊ ---------------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc       Số : …../2017/CV-…..         (V/v: Yêu cầu thẩm định giá)                            Hà Nội, ngày …….. tháng 7  năm 2017   Kính gửi:   CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ THẨM … Đọc Thêm

  • Kinh tế Việt Nam biến đổi như thế nào trong 6 tháng đầu năm?

    GDP quý II đã khởi sắc nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra, sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp mới được thành lập tăng mạnh... là những diễn biến chính của bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017. GDP: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu … Đọc Thêm