THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Thẩm định giá Tài sản vô hình để: học kế toán thực hành ở đâu

Phục vụ cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp, tố tụng phá sản…

Tài sản vô hình thẩm định giá gồm: đào tạo xuất nhập khẩu thực tế

  • Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;
  • Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại các hợp đồng dân sự như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản…; hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính
  • Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác như danh sách khách hàng, dữ liệu…

Bài Viết Liên Quan