Dịch vụ nổi bật

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Khách hàng! Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín xin gửi tới quý Khách hàng lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất! Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín là một trong những Công ty được Bộ Tài chính cấp [...]
Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

Thẩm định giá Tài sản vô hình để: học kế toán thực hành ở đâu Phục vụ cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp, tố tụng phá sản… Tài sản vô hình thẩm định giá gồm: đào tạo xuất nhập [...]
Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thẩm định dự án đầu tư để: Đầu tư, mua bán, chuyển nhượng; Vay vốn ngân hàng; học kế toán thực hành ở đâu Góp vốn liên doanh; Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp; Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính. đào tạo xuất nhập khẩu thực tế
Xem thêm

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Xác định giá trị doanh nghiệp để: Cổ phần hóa; phan tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp Mua bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp; Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng; Chứng minh năng lực tài chính; Phát hành [...]
Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá động sản để: thực tập xuất nhập khẩu Mua sắm thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý; Đầu tư, góp vốn liên doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp Đi thuê tài chính; Bảo hiểm; học kế toán thực hành [...]
Xem thêm

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Thẩm định giá bất động sản để: học kế toán thực hành ở tphcm Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý; Giao đất, cho thuê đất, đềnn bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời; Đầu tư, góp vốn liên doanh; Tư pháp; Cổ phần hóa doanh nghiệp [...]
Xem thêm