thẩm định giá

 • TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 (CÁCH TIẾP CẬN TỪ THU NHẬP)

  TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 Cách tiếp cận từ thu nhập (Ký hiệu: TĐGVN 10) diễn đàn sales forwarder (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện cách … Đọc Thêm

 • Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 (Thẩm định giá bất động sản)

  BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 11 Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm … Đọc Thêm

 • THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN KHÁC

  Khi khách hàng có nhu cầu thẩm định giá trị tài sản khác ngoài các tài sản thông thường đã nêu, NHẤT TÍN sẽ tiếp cận nghiên cứu và áp dụng các phương pháp định giá để đem lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. trung tâm gia sư kế toán trưởng … Đọc Thêm

 • THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH

  Thẩm định giá Tài sản vô hình để: học kế toán thực hành ở đâu Phục vụ cho các mục đích mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp, tố tụng phá sản… Tài sản vô hình thẩm định giá gồm: đào tạo xuất nhập khẩu thực tế Tài sản … Đọc Thêm

 • THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Thẩm định dự án đầu tư để: Đầu tư, mua bán, chuyển nhượng; Vay vốn ngân hàng; học kế toán thực hành ở đâu Góp vốn liên doanh; Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp; Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính. đào tạo xuất nhập khẩu thực tế … Đọc Thêm

 • XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

  Xác định giá trị doanh nghiệp để: Cổ phần hóa; phan tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp Mua bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp; Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng; Chứng minh năng lực tài chính; Phát … Đọc Thêm

 • THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỘNG SẢN

  Thẩm định giá động sản để: thực tập xuất nhập khẩu Mua sắm thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý; Đầu tư, góp vốn liên doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp Đi thuê tài chính; Bảo hiểm; học kế toán thực hành ở tphcm … Đọc Thêm

 • THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

  Thẩm định giá bất động sản để: học kế toán thực hành ở tphcm Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý; Giao đất, cho thuê đất, đềnn bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời; Đầu tư, góp vốn liên doanh; Tư pháp; Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Chứng … Đọc Thêm

 • Kinh tế Việt Nam biến đổi như thế nào trong 6 tháng đầu năm?

  GDP quý II đã khởi sắc nhưng vẫn thấp hơn so với kế hoạch đề ra, sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp mới được thành lập tăng mạnh... là những diễn biến chính của bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017. GDP: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu … Đọc Thêm

 • Trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo … Đọc Thêm